Novinky

1.1.2011
Ošetření pacienta bez předchozího objednání a doporučení je možné.
Prioritně jsou ošetřeni objednaní pacienti.

V případě akutního zhoršení stavu pacienta pořadí určuje lékař.

Kontakt
an image
Ambulance - interní a nefrologická
MUDr. Katarína Rajčanová


Adresa :
Rohelova 2596
276 01 Mělník

Email: lekar@ambulance-melnik.cz
Telefon: (+420) 315 695 611


Vnitřní lékařství (také interní medicína, hovorově též interna) je jeden ze základních oborů klinické medicíny. Zabývá se diagnózou a převážně nechirurgickou léčbou onemocnění vnitřních orgánů u dospělých. Internista je lékař atestovaný v oboru vnitřní lékařství, popř. v podoboru specializujícím se na choroby jednoho systému, nebo skupinu příbuzných chorob. Internista může být nemocniční nebo ambulantní,Internisté jsou kvalifikováni k tomu, aby řešili obtížné diagnostické problémy a léčili závažná chronická onemocnění včetně situací, kdy se projeví několik různých chorob najednou (tzv. polymorbidita)

Pokud se chce lékař - specializovat pro obor vnitřní lékařství, může si zvolit buď obor vnitřní lékařství (všeobecná interna), nebo některý z podoborů specializujících se na některý orgánový systém nebo na skupinu chorob. K oběma činnostem je nutná samostatná atestace(zkouška), která zabezpečuje specializaci v daných oborech a umožňuje z odborného hlediska vykonávat ambulantní péči v dané specializaci.

• nefrologie - zabývá se diagnostikou a léčbou onemocnění ledvin

Nefrologická ordinace poskytuje interní péči pacientům s onemocněním ledvin. Trvale dispenzarizuje zejména pacienty s chronickými formami nemocí ledvin, s postižením ledvin při systémových chorobách (cukrovka, hypertenze, atheroskleroza, různé vaskulity a kolagenózy apod.) a nemocné s vrozenými poruchami ledvin. Trvale také sledujeme pacienty s chronickými záněty ledvin neinfekčního původu (postižení ledvin léky atd) i pacienty s opakujícími se infekty ledvin a močových cest. Pacientům s močovými kameny nabízíme vyšetření možných příčin jejich vzniku. Vyšetřujeme a léčíme pacienty s vysokým krevním tlakem, zejména je-li způsoben ledvinami či jejich cévami. Trvale jsou sledováni a léčeni nemocní se sníženou funkcí ledvin, při jejich selhání nabízíme poradenství ve výběru nejvhodnějších metod náhrady funkce ledvin a specifickou přípravu na jednotlivé metody.
Zabýváme se speciálně metabolickými poruchami vyvolanými nedostatečnou funkcí ledvin. Jsou to např. poruchy metabolismu vápníku, fosforu a vitaminu D, spojené s poruchou kostního metabolismu – tzv. renální kostní choroba a ledvinami vyvolaná onemocnění příštítných tělísek. Dalšími metabolickými poruchami spojenými s ledvinami může být např. porušený metabolismus tuků, nedostatečná tvorba červených krvinek, poruchy kyselosti vnitřního prostředí apod.

Interní a nefrologická ambulance jak z názvu vyplývá je specializovaná na všeobecnou interní medicínu, tak z jednotlivých podoborů i na nefrologii.